اخبار شرکت

  • 2019 Spring Tour & Our BQAN Team

    تور بهار 2019 و تیم BQAN ما

    تور بهاره تیم BQAN 2019 تور جشنواره بهاری کوه داوی را در تاریخ 17 تا 18 آوریل 2019 برگزار کرد تا انسجام و حس تعلق خانواده بزرگ این شرکت را افزایش دهد.ساعت 7:30 صبح رو به آفتاب صبح مربی...
    ادامه مطلب